Alle som arbejder hos Espresso House er uddannede baristaer, og det er roden til alt arbejde, der udføres hos os. Udover Barista findes der en række andre stillinger hos os, som du kan læse mere om her.

Barista

Din fornemste opgave er at tilbyde verdens bedste kaffeoplevelse til verdens bedste gæst. Arbejdet indebærer at brygge kaffe, kassearbejde og mersalg, tilberedning af sandwich og salater, holde disken skarp og coffee shoppen pæn og ren. Al din arbejdstid foregår i coffee shoppen, og som Barista tager du del i alle arbejdsopgaver.

Coffee Shop Manager

Som Coffee Shop Manager driver du og har ansvaret for din egen coffee shop med support fra Espresso House. Stillingen er operativ, og du bruger størstedelen af din arbejdstid i driften. Med dit ansvar for resultater og personale følger arbejdsopgaver som skemalægning, bestillinger, resultatopfølgning, introduktion og opfølgning på dine kolleger, udviklingssamtaler m.m.

Rollen som Coffee Shop Manager er et perfekt springbræt for en videre karriere hos Espresso House, fordi du både får detaljeindsigt i driften og mulighed for at udvikle dine lederevner.

Shift Leader

Som Shift Leader arbejder du i bund og grund som Barista men med et større ansvar for din coffee shop. Under dine vagter har du en arbejdsledende rolle i form af at uddelegere ansvar og arbejdsopgaver til dit team. Du har ansvar for at nå salgsmål, inspirere og uddanne dine kolleger og for, at kvalitetsprocedurer følges. Du har endelig et vist ansvar for bemanding, varebestilling og resultatopfølgning.

Stillingen som Shift Leader forbereder dig så småt på at kunne indgå i rollen som Assistant Shop Manager eller Coffee Shop Manager.

Host

Jobbet som Host eller Hostess indebærer at holde kaffebaren ren og indbydende, at tage imod leverancer, fylde varer op og holde orden. Du er til rådighed for vores gæster ude i coffee shoppen for at give god service og besvare spørgsmål.

Masterbarista

Rollen som Masterbarista indebærer, at du er ansvarlig for kaffekvaliteten i din coffee shop. Du tager hånd om uddannelsen og introduktionen for nye kolleger, sikrer at vores gæster får verdens bedste kaffeoplevelse, og du tager vare på vores kaffemaskiner- og kværne.

Barista Coach

Som Barista Coach uddanner du og følger op på alle Baristaer på Espresso House. Din arbejdstid foregår dels i klasselokalet, hvor du både teoretisk og praktisk står for vores interne Baristauddannelse, og dels i vores coffee shops, hvor du coacher vores baristaer til at blive endnu bedre til deres fag.

Assistant Shop Manager

Som Assistant Shop Manager fungerer du som Coffee Shop Managerens højre hånd. Denne stilling findes i vores coffee shops, hvor driften kræver en ledelsesgruppe bestående af både Coffee Shop Manager, Assistant Shop Manager, Shift Leader og Masterbarista.

En Assistant Shop Manager har næsten samme arbejdsopgaver som en Coffee Shop Manager, men en Coffee Shop Manager har det overordnede ansvar. Målet for dig som Assistant Shop Manager er så småt at klæde dig på til rollen som Manager for din egen coffee shop. Derfor skal du lære at beherske alle de arbejdsopgaver, som en Coffee Shop Manager har ansvaret for.

District Manager

Som District Manager har du ansvaret for et distrikt på cirka otte til ti coffee shops med overordnet resultat- og personaleansvar. Din opgave er at coache Coffee Shop Managers i dit distrikt til at gøre et så godt stykke arbejde som muligt.

Stillingen udspiller sig størstedelen af tiden i driften, hvor du sammen med dine Coffee Shop Managers ugentligt følger op på resultat, service, egenkontrol og personalerelaterede spørgsmål. Din fornemste opgave er som leder at motivere og udvikle dine kolleger såvel i driftsrelaterede- som i ledelsesopgaver.

Regional Manager

Som Regional Manager har du resultat- og personaleansvar for mellem 30-50 coffee shops. Hver region er opdelt i cirka fem til syv distrikter, som ledes af en District Manager. I dit daglige arbejde følger du op, støtter og coacher dine District Managers, som i deres stilling gør det samme i forhold til deres Coffee Shop Managers. Din opgave er at udvikle dine District Managers i såvel driftsrelaterade spørgsmål som i ledelesudvikling.

Følg os på Instagram