Sidst opdateret 4. APRIL 2024
Privatlivspolitik

Indledning

Vi har et lige så passioneret forhold til at behandle dine personoplysninger, som vi har til kaffe - og detWe are committed to be transparent in handling your personal data. Reasonable messures will be taken to inform you if this privacy notice has been updated. siger en hel del! Vi forpligter os til at være så transparante som muligt i vores behandling af dine personoplysninger. Når vi f.eks. ændrer vores forretningsgang for behandling af personoplysninger, eller hvis vi tilbyder dig nye tjenester i vores app, på vores hjemmeside eller i forbindelse med din Espresso House-konto, vil vi opdatere denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitik"). Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at informere dig om sådanne opdateringer (medmindre ændringerne er uvæsentlige eller ubetydelige). Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i slutningen af denne Privatlivspolitik.

EH Group AB, Reg. nr. 556903-5578 ("Espresso House", "vi", "vores" eller "os") indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du interagerer med os, f.eks. når du besøger en af vores kaffebarer, eller når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app. Denne Privatlivspolitik gælder for de hjemmesider og tjenester, der udbydes af Espresso House samt Espresso Houses associerede selskaber bestående af (1) Espresso House Sweden AB (Sverige), (2) Espresso House Norge AS (Norge), (3) Espresso House Norge Drift AS (Norge), (4) Espresso House Finland OY (Finland), (5) Espresso House Denmark A/S (Danmark), (6) Balzac Coffee Company GmbH & Co. Kg (Tyskland), (7) Balzac Coffee Verwaltungs GmbH (Tyskland), (8) Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare AB (Sverige) og dennes associerede selskab (9) Johan & Nyström OY (Finland). Denne Privatlivspolitik angiver, hvilke personoplysninger Espresso House i sin rolle som dataansvarlig indsamler om dig, og til hvilke formål personoplysningerne behandles

I denne Privatlivspolitik anvendes "behandling" om alle handlinger, der involverer dine personoplysninger, herunder f.eks. indsamling, håndtering, opbevaring, deling, adgang, brug, overførsel og bortskaffelse af dine personoplysninger.

"Gældende Databeskyttelseslovgivning" betyder alle love og bekendtgørelser, herunder vejledninger udstedt af relevante tilsynsmyndigheder, der beskytter fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og navnlig deres ret til beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, som til enhver tid finder anvendelse på denne Privatlivspolitik, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne personoplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse - "GDPR") samt love og bekendtgørelser, der supplerer GDPR.

Personoplysninger” omfatter enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person.

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder, bedes du kontakte os på privacy@espressohouse.com.