Coffee Card – generelle vilkår

Resumé                                                                                             

 • Disse generelle vilkår forklarer, hvordan Espresso Houses rabatkort Coffee Card fungerer, en tjeneste, som vi tilbyder medlemmer, der ønsker at gøre brug af de generelle rabatter, vi tilbyder i vores kaffebarer (“tjenesten”).
 • Tjenesten drives af EH Group AB, et selskab registreret under svensk lovgivning med hovedsæde Södergatan 24, S-211 34 Malmö.
 • Du kan gøre brug af rabatter uden at afgive personoplysninger til Espresso House.
 • Tilbuddene gælder under forudsætning af tilgængelighed og kan frit ændres fra vores side.
 • Adgang til Coffee Card har enhver, der er fyldt 18 år. Personer under 18 år kan benytte Coffee Card med samtykke fra deres forældre eller værge.
 • Hvis du har spørgsmål eller klager, bedes du henvende dig til support@espressohouse.com.

Seneste ændring: [2018-05-25]

___________________________________________________________

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Coffee Card – tjenesten
 3. Rabatter
 4. Dine oplysninger
 5. Gyldighed
 6. Geografisk omfang
 7. Ophavsret
 8. Ansvar
 9. Ændringer og opdateringer af disse vilkår
 10. Lovvalg, tvister og klager

Coffee Card – generelle vilkår
Seneste ændring: 2018-05-25

 1. Indledning
  • Disse generelle vilkår (“vilkårene”) finder anvendelse på de personlige tilbud og rabatter på udvalgte produkter, som EH Group AB, virksomhedsnummer 556903-5578, Södergatan 24, S-211 34 Malmö, mailadresse support@espressohouse.com (“Espresso House”), tilbyder via sit Coffee Card (“tjenesten”).
  • For at benytte tjenesten skal du være fyldt 18 år, og du skal acceptere disse vilkår. Personer under 18 år kan benytte Coffee Card med samtykke fra deres forældre eller værge.
  • Du kan kun have ét Coffee Card ad gangen.
  • Disse vilkår er gældende for det fysiske Coffee Card, hvor der ikke indhentes eller gemmes personoplysninger. Vilkår for vores digitale Coffee Card, som medlemmer af vores loyalitetsprogram My Espresso House har adgang til, fremgår af My Espresso House – generelle vilkår.
  • Når du får udstedt et Coffee Card i én af vores kaffebarer, accepterer du disse vilkår.

 

 1. Coffee Card – tjenesten

Generelt

 • Hvis du har et digitalt Coffee Card, og saldoen er tilstrækkelig, kan du benytte det til betaling i vores kaffebarer. Hvis du benytter dit Coffee Card til at betale for dit køb, får du 10 % rabat på udvalgte mad- og drikkevarer, og beløbet vil blive godskrevet dit Coffee Card.
 • Du kan få udstedt et Coffee Card i en hvilken som helst Espresso House kaffebar. Kortet er ikke personligt og er gratis at få udstedt.

Optankning og betaling

 • Når du har modtaget dit Coffee Card, kan du optanke dit kort med et selvvalgt beløb, dog mindst 300 DKK (300 SEK, 300 NOK eller 30 EUR). Det gør du i kaffebaren ved at vise kortet til baristaen og bede om optankning af dit Coffee Card. Du betaler det valgte beløb ved disken ved hjælp af et betalings- eller kreditkort eller kontant.
 • Hvis du ikke har tilstrækkelig saldo på dit Coffee Card på købstidspunktet, skal det tankes op med det mindstebeløb, der fremgår af punkt 2.3. Saldoen på dit Coffee Card kan ikke være negativ; for at benyttes til et køb skal dit kort have en saldo på mindst det nødvendige beløb.
 • Hvis du forudbetaler eller optanker dit Coffee Card, er denne transaktion uigenkaldelig. Forudbetalte beløb kan ikke forlanges tilbagebetalt; hverken ved tilbageførsel til dit betalings- eller kreditkort eller ved udbetaling i vores kaffebarer.
 • Størrelsen af mindstebeløbet for optankning kan ændres fra vores side uden varsel.

 

 1. Rabatter
  • De 10 % rabat ydes på normalpriser og kan ikke kombineres med andre tilbud eller med menuer som f.eks. morgenmadsmenuer. Der ydes ikke rabat på andre varer end mad- og drikkevarer, således ikke på kaffekværne (f.eks. Wilfa og Hario) eller tilbehør (f.eks. Chemex og Aeropress). Nogle af vores produkter til kaffe- og tebrygning kan også være undtaget fra rabatten, hvilket du modtager oplysninger om forud for dit køb.

 

 1. Dine oplysninger
  • Ved udstedelse af et Coffee Card afgiver du ingen oplysninger om dig selv. For at modtage et Coffee Card forlanger Espresso House ikke, at du registrerer eller tilmelder dig noget som helst.
  • Når du foretager et køb ved hjælp af dit Coffee Card, registrerer vi kun den kendsgerning, at der blev benyttet et Coffee Card ved købet, samt i hvilken konkret kaffebar kortet blev benyttet. Det gør vi for at opnå en bedre forståelse af, hvordan vores medlemmer benytter deres Coffee Card, så vi kan gøre tjenesten endnu bedre.
  • Disse oplysninger kan aldrig knyttes til dig som person. Vi kan ikke via dit Coffee Card indhente eller behandle din personlige købshistorik eller dine lokationsoplysninger. Kortet er helt anonymt, og brug af et Coffee Card vil aldrig blive knyttet til en bestemt person.

 

 1. Gyldighed
  • Saldoen på dit Coffee Card bortfalder efter manglende aktivitet i en periode på 12 (tolv) måneder i træk, uden at du har krav på erstatning. Det indebærer, at hvis du ikke benytter dit Coffee Card i en periode på 12 (tolv) måneder i træk, kan dit Coffee Card ikke længere benyttes, og en eventuel saldo på kortet tilfalder Espresso House.
  • Hvis du mister dit Coffee Card, har du ikke krav på erstatning fra Espresso House. Det samme gælder, hvis dit kort bliver beskadiget, så magnetstriben ikke kan aflæses ved disken.

 

 1. Geografisk omfang
  • Dit Coffee Card kan benyttes i Espresso Houses kaffebarer i de lande, der deltager i Coffee Card programmet. Oplysninger om international tilgængelighed fremgår af vores internetsted.
  • Den aktuelle valutakurs på købstidspunktet benyttes ved betaling med dit Coffee Card i et land med en anden valuta end den, som saldoen på din medlemskonto føres i. Der kan forekomme afvigelser mellem forskellige valutakurser, men Espresso House vil aldrig opkræve mere for et produkt i den lokale valuta, end hvad det aktuelt koster i den kaffebar, hvor købet blev foretaget.

 

 1. Ophavsret
  • Handelsmærkerne Coffee Card og Espresso House tilhører Espresso House, koncernforbundne selskaber eller vores samarbejdspartnere og er beskyttede af ophavsretlovgivningen Indholdet på Coffee Card eller Espresso House handelsmærket må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Espresso House mangfoldiggøres, ændres, linkes til, distribueres eller benyttes på nogen måde helt eller delvis.

 

 1. Ansvar
  • Espresso House påtager sig imidlertid intet ansvar for mistede tilbud eller lignende hændelser som følge af tekniske fejl ved dit digitale Coffee Card. Hvis du oplever tekniske problemer med tjenesten, bedes du henvende dig til support@espressohouse.com.
 2. Ændringer og opdateringer af disse vilkår
  • Espresso House forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse vilkår uden varsel. Opdateringer vil blive bekendtgjort via mindst én af vores kommunikationskanaler samt via vores internetsted. Hvis ændringer af tjenesten har negativ indflydelse på dine rettigheder, vil vi sende dig en formel meddelelse, der opfylder kravene i lovgivningen.
  • Ændringer er gældende fra det øjeblik, du accepterer vilkårene (i forbindelse med ny køb via tjenesten), eller 30 dage efter, at vi har givet dig besked om ændringerne. Det anbefales at besøge vores internetsted, www.dk.espressohouse.com, regelmæssigt for at være opdateret om eventuelle ændringer.

 

 1. Lovvalg, tvister og klager
  • Medmindre andet følger af lovvalg er disse vilkår underkastede svensk lovgivning.
  • Hvis du ønsker at klage over tjenesten, bedes du først henvende dig til os på support@espressohouse.com, hvorefter vi vil gøre vores yderste for at løse problemet i mindelighed.
  • Hvis vi ikke er i stand til at bilægge din klage i mindelighed, kan du indbringe din klage for Datatilsynet med henblik på at indhente dettes stillingtagen. Espresso House tager først endelig stilling til klagen, efter at Datatilsynet har afsagt kendelse.
  • I tilfælde af tvister hidrørende fra disse vilkår, der ikke kan bilægges udenretligt, er den kompetente domstol i første instans byretten i Stockholm med de begrænsninger, der måtte følge af lovgivningen.
  • Hvis den kompetente domstol finder, at nogle af disse vilkår er ulovlige eller ugyldige, bevarer pågældende vilkår samt alle øvrige vilkår deres gyldighed med de begrænsninger, der måtte følge af lovgivningen.
Følg os på Instagram