Ændringshistorik:

Maj 2020: Opdatering efter lanceringen af ​​en ny tjeneste, der giver mulighed for forudbestilling i valgte kaffebarer. Den opdaterede politik gælder automatisk for alle eksisterende brugere den dag, denne opdaterede politik offentliggøres. Din fortsatte brug af vores tjenester fra den dag vil være underlagt den nye politik.

My Espresso Houses databeskyttelsespolitik – summarisk gennemgang

 • Denne databeskyttelsespolitik forklarer, hvordan vi benytter dine personoplysninger til at sende dig personlige tilbud og rabatter på udvalgte produkter som led i vores loyalitetsprogram My Espresso House via vores mobilapplikation eller det enkelte medlems foretrukne betalingsmåde (“tjenesten”).
 • Tjenesten drives af EH Group AB, et selskab registreret under svensk lovgivning med hovedsæde Södergatan 24, S-211 34 Malmö.
 • De personlige tilbud, du modtager, bygger på din købshistorik og de indstillinger, du foretager ved brug af tilbuddene i vores kaffebarer.
 • Visse funktioner i tjenesten som f.eks. lokationsbaserede tilbud forudsætter, at du afgiver bestemte supplerende oplysninger om dig selv, f.eks. geolokationsdata. Denne funktion er som standard deaktiveret, når du installere mobilapplikationen, og den kan kun aktiveres med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage og deaktivere lokationsbaserede tilbud.
 • Adgang til vores loyalitetsprogram har enhver, der er fyldt 13 år. Personer under 18 år kan benytte vores loyalitetsprogram med tilladelse fra deres forældre eller værge.
 • Eftersom vi indgår i en international koncern med fælles administrationssystemer, kan vi videregive dine personoplysninger til koncernforbundne selskaber til de formål, der fremgår af denne politik.
 • De personoplysninger, du afgiver til os ved tilmeldingen, er nødvendige for, at vi kan levere tjenesten. Hvis du ikke afgiver de personoplysninger, der fremgår af denne databeskyttelsespolitik, kan du ikke blive medlem af vores loyalitetsprogram My Espresso House, og du kan ikke gøre brug af tjenesten.
 • Hvis du har spørgsmål eller klager, bedes du henvende dig til privacy@espressohouse.se.

Seneste ændring: 2018-05-25

—————————————————————

My Espresso Houses databeskyttelsespolitik – fuld tekst

Seneste ændring: 2018-05-25

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Vores principper
 3. Personoplysninger, som vi indhenter
 4. Brug af dine personoplysninger
 5. Videregivelse af oplysninger til andre
 6. Rettigheder for registrerede personer
 7. Datasikkerhed
 8. Lagring og opbevaring af oplysninger
 9. Undtagelser
 10. Ændringer og opdateringer af databeskyttelsespolitikken
 11. Spørgsmål eller klager
 12. Tillægsydelser

—————————————————————

1. Indledning

My Espresso House-mobilapplikationen og tjenesten drives af EH Group AB, virksomhedsnummer 556903-5578, mailadresse info@espressohouse.se (“Espresso House”), et selskab registreret under svensk lovgivning med hovedsæde Södergatan 24, S-211 34 Malmö.

Denne databeskyttelsespolitik beskriver Espresso Houses politikker og praksis for indhentning og brug af dine personoplysninger samt dine rettigheder med hensyn til personoplysninger. I erkendelse af, at beskyttelse af personoplysninger er en aldrig ophørende aktivitet, vil vi regelmæssigt opdatere denne databeskyttelsespolitik i takt med indførelse af ny politikker eller praksis for behandling af personoplysninger.

2. Vores principper

Vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger ved hensigtsmæssig brug af sikkerhedsteknologi. Det indebærer, at:

 • Vi sørger for hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger; og
 • Når vi antager en anden virksomhed til at levere tjenester til os, sikrer vi os, at denne har hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Vi værner om dit privatliv. Som udgangspunkt modtager du udelukkende markedsføring (per mail, brevpost, sms eller telefon) fra os samt, hvis du har afgivet dit samtykke til det, fra andre virksomheder omhyggeligt udvalgte af os.
 • Vi vil gøre det klart, hvornår du kan vælge at modtage markedsføring, f.eks. ved hjælp af afkrydsningsfelter, og du kan ændre dine indstillinger, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring. Dog kan vi lejlighedsvis sende dig en mail eller en sms med oplysninger eller spørgsmål om din konto eller opslag, f.eks. påmindelser, advarsler eller ophavsretlige pålæg.
 • Vi indhenter og benytter kun oplysninger om individuelle brugere med disses samtykke, eller hvis vi har berettigede interesser i at gøre det, f.eks. indhentning af oplysninger til at håndtere medlemskaber.
 • Vi vil i vores relationer med dig være ærlige om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, samt hvordan vi benytter dem.
 • Vi benytter udelukkende personoplysninger til de formål, som de oprindeligt blev indhentet til, og vi sletter dem på en sikker måde.

Hvis vi eller vores tjenesteudbydere overfører oplysninger til steder uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil det ske med hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger som krævet i den relevante databeskyttelseslovgivning.

3. Personoplysninger, som vi indhenter

Indhentning af personoplysninger

Espresso House indhenter personoplysninger om medlemmer af My Espresso House, der benytter tjenesten. Der er dels tale om oplysninger, som du aktivt afgiver til os, dels om oplysninger, som vi indhenter, når du benytter tjenesten.

Vi sælger ikke personoplysninger til nogen og videregiver udelukkende personoplysninger til koncernforbundne selskaber samt de samarbejdspartnere, der leverer vores tjenester. Yderligere oplysninger fremgår af punkt 5.

Den eneste personoplysning, du behøver oplyse ved tilmelding til vores loyalitetsprogram for at benytte tjenesten, er dit telefonnummer. Derudover kan du eventuelt oplyse din mailadresse og navn samt uploade et profilbillede i mobilapplikationen.

Vi indhenter desuden oplysninger ved at registrere din brug af tjenesten. Det indebærer, at når du betaler for dit køb i én af vores kaffebarer og legitimerer dig som medlem af vores loyalitetsprogram, vil vi gemme oplysninger om dit køb i en database. Adgang til denne database har kun ansatte i Espresso House, vores koncernforbundne selskaber og vores samarbejdspartnere, der vedligeholder databaserne og analyserer oplysninger med de formål, der fremgår af punkt 4. Disse oplysninger består af:

 • de produkter, du køber i vores kaffebarer,
 • det beløb, du køber for,
 • den konkrete kaffebar, du foretager købet i,
 • tidspunktet for købet samt
 • udnyttede tilbud.

Hvis du aktiverer lokationsbaserede tilbud, kan du yderligere gøre brug af denne tjeneste. Yderligere oplysninger fremgår af punkt 12.

Din kommunikation med Espresso House

Hvis du kommunikerer med os per mail, brevpost eller på anden vis, kan vi gemme denne kommunikation og de indeholdte oplysninger (f.eks. navn, mailadresse, kontaktoplysninger og andre personligt henførbare oplysninger afgivet som fri tekst) til brug for behandlingen af din henvendelse; til at give dig besked om publikationer eller andre tjenester samt til at føre arkiv over dine spørgsmål, klager og andre henvendelser. Også her gælder, at du skal henvende dig til privacy@espressohouse.se, hvis du vil have Espresso House til at slette dine personoplysninger eller undlade at kommunikere med dig.

Bemærk: Hvis du beder Espresso House om ikke at kontakte dig på en bestemt mailadresse, vil Espresso House opfylde dit ønske om ikke at blive kontaktet ved at tilføje pågældende mailadresse til sin spærreliste.

4. Hvordan og hvorfor vi benytter dine personoplysninger

Vi benytter de indhentede oplysninger om vores kunder og brugere til fire overordnede formål:

 • at drive vores forretning og levere de af os tilbudte tjenester og produkter (herunder forbedring og tilpasning),
 • at levere individuelle tjenester og tilbud skræddersyede til individuelle brugere,
 • at sende vores brugere meddelelser inklusive reklamer samt
 • at reklamere for vores tjenester.

Til disse formål samkører vi de indhentede oplysninger med henblik på at give dig en smidigere, mere ensartet og individuel oplevelse. For at forbedre beskyttelsen af dine personoplysninger har vi indbygget tekniske og organisatoriske spærringer for samkørsel af bestemte oplysninger.

Det primære formål med Espresso Houses brug af dine personoplysninger er levering af tjenesten. Nedenfor er anført et antal delformål for at give dig en bedre forståelse af, hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Bekræftelse af din konto: Vi beder dig om at oplyse dit telefonnummer, så vi kan knytte det til din medlemskonto. Disse oplysninger gemmes med henblik på at sikre, at dine personlige tilbud samt, dine stempler og dine 10 % rabat på det enkelte køb med dit digitale Coffee Card er tilgængelige for dig personligt på din telefon. Når du tilmelder dig My Espresso House har du desuden mulighed for at oplyse din mailadresse. Ved at oplyse din mailadresse kan du bekræfte dit medlemskab per mail, således at du kan få adgang til din medlemskonto, hvis du skifter telefonnummer.

Aktivering af funktioner baserede på fødselsdato: Via tjenesten kan du  vælge at oplyse din fødselsdato for at modtage en gave fra os på din fødselsdag.

Invitér en ven: Du kan invitere en ven til at blive medlem af My Espresso House, og som tak får du en gave! Det gør du ved at indtaste telefonnummeret på den, du ønsker at invitere. Pågældende får derefter tilsendt en sms indeholdende en invitation. Hvis pågældende tilmelder sig via invitationen, bliver gaven godskrevet din medlemskonto. Bemærk, at telefonnummeret på den, som du sender en invitation til, bliver slettet, hvis pågældende afviser invitationen, eller efter 3 (tre) dage, hvis pågældende ikke har reageret på invitationen.

Fremsendelse af personlige tilbud til dig: Når du benytter tjenesten til at købe produkter i én af vores kaffebarer, vil oplysninger om dit køb (nærmere bestemt de point, der fremgår af punkt 3) blive gemt i én af vores databaser. Disse oplysninger analyseres for at hjælpe os til at forstå, hvilke slags produkter du kunne være interesseret i. Ved hjælp af disse oplysninger vil din My Espresso House-profil blive tilordnet et bestemt segment på grundlag af din købsadfærd; vi kan derefter give dig personlige rabatter på grundlag af det segment, du er tilordnet, altså dine foretrukne produkter.

Statistik og forbedring af tjenesten: Den i punkt 3 nævnte købshistorik hjælper os desuden til at forbedre tjenesten. Oplysningerne om dit køb hjælper os med at finde ud af, f.eks. hvilke produkter der er populære, hvornår på dagen vores kaffebarer typisk løber tør for bestemte produkter, eller hvilke typer tilbud vores medlemmer gør mest brug af. Vi benytter desuden disse oplysninger til at forbedre og udvikle vores nuværende produkter; hvis vi f.eks. bliver opmærksomme på, at et stort antal af vores medlemmer sætter pris på et bestemt morgenmadsprodukt, kan vi forsøgsvis tilføje en ekstra variant i vores kaffebarer.

Kommunikation med dig – markedsføring og oplysninger: Hvis du oplyser dit telefonnummer, kan vi kontakte dig i tilfælde af problemer med tjenesten eller dit medlemskab. I din konto kan du tilføje en mailadresse. Det hjælper os med at sende dig markedsføring, nyhedsbreve og oplysninger om tjenesten, så du aldrig går glip af tilbud. Det er frivilligt at oplyse din mailadresse, og du kan når som helst slette den igen. Når du sletter den, slettes den i vores systemer, og du vil ikke modtage flere mails fra os. Du kan desuden framelde dig markedsføring og nyheder fra os, der ikke er strengt nødvendige for at benytte tjenesten. Hvis du kommunikerer med os, kan vi som anført i punkt 3 uanset kommunikationskanal gemme denne kommunikation og de indeholdte oplysninger (f.eks. navn, mailadresse, kontaktoplysninger og andre personligt henførbare oplysninger afgivet som fri tekst) til brug for behandlingen din henvendelse. Din mailadresse kan desuden blive benyttet til at sende dig digitale kvitteringer, hvis du har aktiveret denne funktion.

Sikkerhed: Vi benytter disse oplysninger til at beskytte sikkerheden af vores produkter, tjenester og kunder, forebygge økonomisk kriminalitet og begrænse vores kreditrisiko samt til at afgøre tvister og håndhæve vores aftaler. Vi kan desuden blokere levering af en meddelelse eller fjerne indhold, der overtræder vores vilkår.

Fremsendelse af lokationsbaserede tilbud – tilvalg: Du bestemmer selv, om du vil aktivere lokationsbaserede tilbud. Ved at aktivere denne funktion giver du os samtykke til at se og registrere, hvor din mobiltelefon befinder sig. Ved hjælp af disse oplysninger kan vi tilbyde dig rabatter på grundlag af din aktuelle lokation. Denne funktion, samt hvordan du tilmelder dig, fremgår af punkt 12.

Andre formål: Såfremt vi påtænker at benytte personoplysninger til formål, der ikke er omfattede af denne databeskyttelsespolitik, vil du få besked om den påtænkte brug senest på tidspunktet for indhentningen af personoplysningerne, eller du vil efter indhentningen men før brugen blive bedt om at give dit samtykke.

5. Videregivelse af oplysninger til andre

Vi videregiver dine personoplysninger med dit samtykke eller i nødvendigt omfang for at gennemføre en transaktion eller udlevere et tilbud, du ønsker at gøre brug af.

Hvis du afgiver betalingsdata til dit digitale Coffee Card, vil vi udveksle betalingsdata med banker og andre virksomheder, der behandler betalingstransaktioner eller leverer andre finansielle tjenester, samt med henblik på at forebygge økonomisk kriminalitet og begrænse vores kreditrisiko.

Til brug for levering af tjenesten til dig kan vi videregive dine personoplysninger til vores koncernforbundne selskaber samt vores samarbejdspartnere (dvs. virksomheder, som vi har antaget til at yde kundesupport eller bistå med at beskytte og sikre vores systemer), som er berettigede til at behandle dine oplysninger på vores vegne og i henhold til vores instrukser, denne databeskyttelsespolitik og andre hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende personoplysninger og sikkerhed.

Vi kan desuden videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi har god grund til at antage, at adgang, brug, fastholdelse eller videregivelse af sådanne oplysninger er rimeligt nødvendig med henblik på at:

 • efterkomme domstolsafgørelse eller andre juridiske forpligtelser;
 • håndhæve eller benytte vores generelle vilkår og andre aftaler; og
 • beskytte Espresso Houses, dennes franchisetageres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

6. Rettigheder for registrerede personer

Generelt

Espresso House overholder den aktuelle databeskyttelseslovgivning i den Europæiske Union, der bl.a. indebærer nedenstående rettigheder:

 • Du har ret til når som helst at forlange indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig (som fastlagt i lovgivningen), og du har ret til at få udleveret en udskrift af dine personoplysninger samt forlange dine personoplysninger rettet og under visse forudsætninger slettet,
 • Du kan forlange begrænsning og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der er begrundet i vores berettigede interesser,
 • du kan klage til en databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er det Datatilsynet, der fører tilsyn med virksomheders overholdelse af databeskyttelseslovningen,
 • Hvis behandlingen af personoplysninger forudsætter dit samtykke, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke til fremtidig behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan forlange, at vi videregiver dine personoplysninger til en anden virksomhed med ansvar for at behandle dine personoplysninger (dataansvarlig) i tilfælde, hvor vores ret til at behandle dine personoplysninger er begrundet i enten dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig.

Du kan via [privacy@espressohouse.se] forlange indsigt i dine personoplysninger i rimeligt omfang uden beregning. Hvis ikke vi er i stand til at opfylde dette inden for et rimeligt tidsrum, vil vi oplyse en frist for indsigt i dine personoplysninger. Hvis vi giver dig afslag på indsigt, vil vi begrunde dette.

Når vi behandler dine personoplysninger, sker det i samarbejde med vores koncernforbundne selskaber med henblik på at tilbyde dig de produkter og tjenester, du benytter og har bestilt, drive vores forretning, opfylde vores juridiske og kontraktmæssige forpligtelser, beskytte vores systemer og kunder eller af hensyn til vores berettigede interesser, der er udførligt beskrevet i punkterne “Hvordan og hvorfor vi benytter dine personoplysninger” og “Videregivelse af oplysninger til andre”. Hvis vi overfører personoplysninger fra den Europæiske Union, sker det i medfør af et antal retsregler som beskrevet i punktet “Lagring og opbevaring af oplysninger”.

I hvilken udstrækning benytter vi automatisk individuel beslutningstagning (herunder profilering)?

Som udgangspunkt benytter vi ikke automatisk behandling og profilering til at træffe beslutninger, der har juridiske følger for dig som fastlagt i EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) artikel 22. Hvis vi i fremtiden tager den slags fremgangsmåder i brug i enkeltstående tilfælde, vil vi, i den udstrækning lovgivningen kræver det, give dig særskilt besked herom og anmode om dit samtykke, før vi benytter dine personoplysninger på denne måde.

Oplysning om din ret til at gøre indsigelse i medfør af EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) artikel 21

1.Ret til indsigelse mod behandling begrundet i vores berettigede interesser.
Du kan i medfør af EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) artikel 6(1) litra f gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger begrundet i dine konkrete forhold (behandling nødvendig for varetagelse af berettigede interesser); det omfatter profilering begrundet i EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) artikel 4(4). Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan godtgøre en berettiget interesse i behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen sker eller til støtte for eller forsvar mod sagsanlæg.

2. Ret til at gøre indsigelse mod behandling med henblik på markedsføring.
I nogle tilfælde behandler vi dine personoplysninger til brug for markedsføring. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål, herunder profilering, for så vidt den er knyttet til direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til sådanne formål. Der stilles ingen formelle krav til en indsigelse; hvis det er muligt, bedes den sendt til [indsæt relevant mailadresse].

Bemærk: Hvis du beder Espresso House om ikke at kontakte dig på en bestemt mailadresse, vil Espresso House opfylde dit ønske om ikke at blive kontaktet ved at tilføje pågældende mailadresse til sin spærreliste.

7. Datasikkerhed

Som en hjælp til at beskytte de personoplysninger og personidentificerbare oplysninger, som du afgiver ved brug af tjenesten, vedligeholder vi fysiske, tekniske og administrative foranstaltninger. Vi opdaterer og aftester løbende vores sikkerhedsteknologi.

Adgangen til dine personoplysninger vil blive begrænset til ansatte med behov for dette begrundet i at levere tjenester til dig. Desuden underviser vi vores ansatte i vigtigheden af fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger.

Vi forpligter os til at træffe disciplinære tiltag, hvis vores ansatte måtte svigte deres pligt til at beskytte personoplysninger.

8. Lagring og opbevaring af oplysninger

De personoplysninger, som Espresso House gemmer og behandler, gemmes og behandles i det land, hvor du har din bopæl, i Sverige eller i andre lande, hvor Espresso House, dennes koncernforbundne selskaber, datterselskaber, partnere eller leverandører driver forretning. Vi træffer foranstaltninger til at sikre, at de oplysninger, der indhentes i medfør af denne databeskyttelsespolitik, bliver behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne politik samt med lovgivningen i de lande, hvor oplysningerne er tilgængelige.

Såfremt vi overfører dine personoplysninger til tredjelande, dvs. lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), indgår vi aftaler og træffer andre foranstaltninger, der opfylder relevante juridiske krav.

Espresso House opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere vores tjenester til dig samt opfylde de formål, der fremgår af punkt 4. Forskellige typer oplysninger kan gemmes i forskellige perioder på grundlag af bestemte kriterier.

Kriterier af betydning for, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, kan være:

Hvor længe har vi behov for dine personoplysninger for at levere vores tjenester til dig?Hertil regnes bl.a. vedligeholdelse og forbedring af tjenestens ydelse, beskyttelse af vores systemer og administration af oplysninger nødvendige for drift og bogføring. Denne hovedregel ligger til grund for beregningen af de fleste lagringsperioder.

Anses personoplysningerne for personfølsomme?I disse tilfælde er opbevaringsfristen som regel kortere.

Har du som registreret person givet samtykke til en længere opbevaringsfrist? I disse tilfælde gemmer vi oplysningerne længere med dit samtykke.

Er vi juridisk, kontraktmæssigt eller på anden måde forpligtede til at gemme oplysningerne? Eksempler på sådanne forpligtelser kan være ufravigelig lovgivning om bevarelse af oplysninger, f.eks. af bogføringsmæssige årsager, myndighedspålæg om at gemme oplysninger til brug for undersøgelser eller oplysninger, som det er nødvendigt at gemme af hensyn til eventuelle tvister.

De personlige tilbud, vi sender dig, vil være baserede på din købshistorik i de seneste 12 måneder.

Vi behandler oplysninger om vores kunder i en periode på 24 (fireogtyve) måneder efter ophøret af kundeforholdet eller indtil det tidspunkt, hvor kunden opsiger sin konto i Espresso House og/eller forlanger sine personoplysninger slettet.

Du kan få mere at vide om, hvor og hvor længe dine personoplysninger gemmes, samt om dine rettigheder til sletning og dataoverførsel, ved at henvende dig til Espresso Houses databeskyttelsesansvarlige på dpo@espressohouse.com.

9. Undtagelser

Summariske oplysninger: Vi indhenter og behandler summariske oplysninger vedrørende tjenesten for at overvåge og analysere brugertendenser. Det indebærer, at de indhentede oplysninger om din købshistorik anonymiseres, således at oplysningerne ikke længere kan knyttes til dig. De anonyme oplysninger om, hvordan vores brugere benytter vores tjenester, benyttes til statistiske formål samt til at forbedre og produktudvikle tjenesten. Disse oplysninger er fuldstændig anonyme og indeholder ingen personoplysninger. De kan derfor blive gemt længere end dine personoplysninger.

Anonymisering indebærer, at personhenførbare dele af oplysninger slettes og adskilles fra alt, der efterfølgende ville have kunnet benyttes til at knytte de pågældende oplysninger til en person. Denne anonymisering er mere vidtgående end pseudonymisering, der indebærer adskillelse af bestemte oplysninger, så det er sværere at identificere en person ved hjælp af oplysningerne.

Tredjepartslinks: Denne databeskyttelsespolitik finder ikke anvendelse på personoplysninger, som du afgiver til andre brugere via tjenesten eller på anden vis.

Børn: Espresso House vil ikke forsætligt indhente personoplysninger fra børn, der ikke er fyldt 13 (tretten) år. Hvis du endnu ikke er fyldt 13 (tretten) år, skal du ikke afgive personoplysninger via tjenesten. Forældre og værger opfordres til at overvåge deres børns internetbrug og hjælpe med at håndhæve vores databeskyttelsespolitik ved at lære deres børn aldrig at afgive personoplysninger via tjenester uden deres tilladelse. Hvis du har begrundet formodning om, at et barn under 13 år har afgivet personoplysninger til os via tjenesten, bedes du henvende dig til os på [indsæt mail], så vi kan slette oplysningerne fra vores databaser.

10. Ændringer og opdateringer af databeskyttelsespolitikken

Vi vil opdatere vores databeskyttelsespolitik efter behov, så den afspejler tilbagemeldinger fra kunder og ændringer af tjenesten. Hvis politikken opdateres, vil den seneste ændringsdato blive vist oven over politikken, og ændringerne beskrives på siden “Ændringsoversigt”. Hvis der sker større ændringer i Espresso Houses politikker og praksis for behandling af dine personoplysninger, vil du, i den udstrækning lovgivningen kræver det, få besked per mail eller via internetstedet, før ændringerne træder i kraft. Det anbefales at læse denne databeskyttelsespolitik regelmæssigt for at være opdateret om Espresso Houses beskyttelse af personoplysninger.

11. Spørgsmål eller klager

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Espresso Houses politik og praksis for behandling af personoplysninger, bedes du henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige på:

privacy@espressohouse.se

Du kan desuden henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige på:
Espresso House Group
Drottninggatan 29, S-111 51 Stockholm
privacy@espressohouse.com
+46105101000

12. Tillægsydelser

Geolokationsafhængige tilbud

Som anført i punkt 4 bestemmer du selv, om du vil aktivere lokationsbaserede tilbud. Ved at aktivere denne funktion giver du samtykke til, at vi må se og registrere, hvor din telefon befinder sig. Ved hjælp af disse oplysninger kan vi tilbyde dig rabatter på grundlag af din aktuelle lokation, f.eks. hvis du befinder dig i nærheden af en kaffebar med lokale rabatter.

Disse funktioner er som standard deaktiverede, når du opretter en medlemskonto hos My Espresso House. Det indebærer, at Espresso House ikke vil kunne lokalisere din telefon, før du aktivt aktiverer denne funktion og giver os dit samtykke.

Hvis funktionen er aktiveret, gemmes din lokationshistorik i vores systemer i mindst 30 (tredive) dage, så vi kan give dig relevante tilbud på grundlag af din aktuelle lokation.

Du kan når som helst gå ind under Indstillinger og deaktivere den lokationsbaserede funktion. Hvis du deaktiverer funktionen, sletter Espresso House med det samme dine aktuelle lokationsoplysninger samt den lokationshistorik, der måtte være gemt i vores database på tidspunktet for deaktivering. Vi har ikke adgang til dine lokationsoplysninger igen, før du selv aktiverer funktionen på ny.

Forudbestilling

Ved at bruge funktionen Forudbestilling til at bestille mad og drikkevarer, er du opmærksom på, at vi behandler dine lokaliseringsdata, når du søger i en café i nærheden af ​​dig, dine betalingsoplysninger. Vi behandler disse yderligere oplysninger om dig efter din  anmodning at bruge forudbestilling-funktionen, så du kan samle mad og drikke fra valgte kaffebarer.

For mere information om Forudbestilling-funktionen, se venligst vores generelle brugsbetingelser for My Espresso House.