Ved at benytte denne hjemmeside, indvilger du i at overholde nedenstående vilkår. Hvis du ikke er enig i vilkårene, beder vi dig om ikke at anvende hjemmesiden.

Brug af materiale på hjemmesiden
Denne hjemmeside er ejet og administreret af Espresso House Group. Materiale på denne hjemmeside eller andre hjemmesider, der er ejet, administreret m.v. af Espresso House Group må ikke kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, opslås, transmitteres eller på anden måde distribueres, med undtagelse af at du kan downloade en enkelt kopi af materialet på en computer til dit eget ikke-kommercielle private brug, så længe du sørger for, at der ikke ændres på materiale, der er ophavsretligt beskyttet eller på anden måde er beskyttet immaterialretligt. Ændring af materialet eller brug af materialet til et andet formål er i strid med Espresso Houses immaterielle rettigheder, herunder ophavsret. Brug af sådant materiale på en anden hjemmeside eller lignende er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse
Informationen på denne hjemmeside kan indeholde unøjagtigheder eller tastefejl, som Espresso House ikke vil kunne holdes ansvarlig for. Espresso House er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der skyldes brug af denne hjemmeside eller andre hjemmesider ejet af Espresso House, herunder driftstab, tab af data og andre indirekte tab.

Cookie- og privatlivspolitik
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedrørende personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Espresso House Group, skal du rette henvendelse på info@baresso.com eller på telefon +45 3393 9828. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Følg os på Instagram